DC nätutredning Glava
UPN AB, John Åkerlund 2012
Tillbaka
Utredning av ett mikro DC-nät i Glava Hillringsberg 
- ett smart grid
Referenser
 1. Comparison of low voltage AC and DC power grids, Ulrich Boeke, Matthias Wendt, 
  Philips Research, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands.
 2. Förberedande kartläggning av spänningsdippar i olika typer av nät, Elforsk rapport 04:43, 
  Ulf Johansson, Vattenfall Utveckling AB, Ulf Grape, Vattenfall Utveckling AB
 3. Efficiency analysis of low- and mediumvoltage dc distribution systems, Daniel Nilsson, 
  Student Member, IEEE and Ambra Sannino, Member, IEEE. *
 4. Von Mythen und Märchen - Trotz einer Flut neuer Angebote lassen rentable Akkusysteme 
  fur den Keller auf sich warten, tidskriften PHOTON August 2011. *
 5. Revolutionary Electricity Distribution, System Based on Power Electronics, Tero Kaipia, 
  Lappeenranta University of Technology.
 6. POSSIBILITIES OF THE LOW VOLTAGE DC DISTRIBUTION SYSTEMS, Tero Kaipia, 
  Pasi Salonen, Jukka Lassila, Jarmo Partanen, Lappeenranta University of Technology
 7. Experiences from a Back-to-Back Converter fed Village Microgrid, J. Niiranen, Senior 
  Member, IEEE, R. Komsi, M. Routimo, Member, IEEE, T. Lähdeaho and S. Antila. *
 8. N1XE 1 kV Product Information från Ericsson Cable
 9. Presentation av exempel på ABB-prod för LVDC
 10. Electronic Loads and Interconnected Systems, Teuvo Suntio, Tampere University of 
  Technology, Electrical Energy Engineering
 11. SINGLE-PHASE ELECTRONIC LOAD INTERACTIONS WITH SUPPLY NETWORK, LARI 
  NOUSIAINEN, Tampere University of Technology, Electrical Energy Engineering
 12. Inverkan på den lokala elkvaliteten pga av ökad användning av kraftelektroniskt styrda laster 
  - Bakgrundsförklaring till Professor Teuvo Suntios arbete, Torbjörn Thiringer, 
  CTH, Department of Energy and Environment, CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 13. Elanläggn Granbergsdal offert 1905
 14. Elanläggning Granbergsdal resolution 1 (beslut av myndighet)
 15. Elanläggning Granbergsdal resolution 2
 16. Elanläggning Granbergsdal utlåtande
 17. Elanläggning Granbergsdal protokoll
 18. Robot Drive 4003 AT on DC at GLAVA solar cell factory. *
 19. Operation manual drive 2000_4000. *
 20. Technical manual drive 4000 AT. *
 21. Safety_and_Interoperability_of_DC_Power_Grid_Systems U Boeke.
Referenser markerade med * är belagda med copyright eller annat skydd. 
För nedladdning var god kontakta författare eller förlag. 
Video referenser:
 1. Brytning av likström till elektronisk last
 2. Motor inverter Granbergsdal
 3. Solcellfabriken fläktrum öppet
 4. Solcellfabriken fläktrum stängt
Tillbaka