Avbrottsfria kraftnät UPN AB
Om UPN
Verksamhets-beskrivning samt introduktion till UPN:s tjänster

Produkter/Tjänster
En mer ingående beskrivning av vad vi gör

Artiklar/Rapporter
Läs debattartiklar och andra artiklar om sårbarhet och reservkraft

Arkiv
UPN-publikationer
Vi har ett omfattande arkiv med artiklar,
rapporter och andra
kvalificerade skrifter

Kontakt
Kontakta oss

Utredning av ett mikro DC-nät i Glava Hillringsberg - ett smart grid

Den tekniska utvecklingen har undanröjt de skäl  som tidigare motiverade användning av växelström i stället för likström.
I lokalnät och fastighetsinstallationer har likström en rad fördelar över växelström. Förändringen beror främst på att nästan alla elapparater har förändrat sin elektriska karaktär och till att i stora antal vara elektroniska. Nästan alla apparater har och kommer att få elektroniskt gränssnitt till elnätet. Brytningen av strömmen som tidigare var ett stort problem är inte längre avgörande. Med elektronisk last har detta problem försvunnit, se ref video 1, Brytning av likström till elektronisk last.

Samtidigt kan konstateras att alla nya apparater i sin grundkonstruktion är likströmsapparater.
De är dessutom i dagens utförande allströmsapparater som kan gå på både växelström och likström. I senare utföranden som enbart likströmsapparater kan de bli effektivare än dagens apparater. Denna förändring har drivits fram av elektronikens utveckling och önskan om högsta möjliga effektivitet i elanvändningen. På senare tid har en önskan om ökad och effektivast möjliga användning av nya lokala energikällor främst solceller drivit tankarna i riktning mot att åter börja använda likström.

Gå till vårt Arkiv för att hitta massor av referensmaterial.


I det följande redovisas en rapport gjord på uppdrag av Glava Energy Center, Arvika.

Dessutom finns här några videofilmer som handgripligen illustrerar slutsatserna.

Projektet är en del i Interregprojektet FEM, se även projektets hemsida www.femweb.nu .


Utredning av mikro DC-nät Glava (hela rapporten, svenska, pdf-fil)

DC network investigation Glava (complete report in English, pdf.file)

Video 1 - Brytning av likström med elekronisk last  ( .avi-fil 225 MB)

Video 2 - Motor inverter Granbergsdal    ( .mpg-fil 216 MB)

Video 3 - Solcellsfabriken fläktrum öppet    ( .wmv-fil 193 MB)

Video 4 - Solcellsfabriken fläktrum stängt   ( .wmv-fil 492 MB)

Referenslista för projektet

OBS: videofilerna ses bäst om du först laddar dem till din dator. Högerklicka och "Spara som...".
Kan ta en stund beroende på hur snabbt nät du har.
Windows Media Player brukar fungera bra för att visa dem.

Last Update:
2012-03-02
Nyheter
11 januari 2007
"
Fortsatt hårda vindar och elavbrott
 Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län drabbades hårt av nattens storm. Bara i Kronoberg blev 6.500 hushåll strömlösa på grund av träd som rasade över elledningarna. Sammanlagt var 19.000 svenska abonnenter utan el tidigt på torsdagsmorgonen.
19 oktober 2005
"Hela landet drabbat av elavbrott, viktig information finns att hämta på www.myndigheten.se" läs under Artiklar/Rapporter
1 mars 2005
UPN svarar på riksdagsremiss, läs svaret under Artiklar/Rapporter.
Läs myndigheternas råd om hur du klarar ett elavbrott.

Men du kan ju också fråga dig själv hur du ska kunna klara ditt jobb och din verk-samhet om elen tar slut...

UPN har länge förespråkat ett system för publik reservkraft. Läs mer om detta.
 


 Kontakta oss