Avbrottsfria kraftnät UPN AB
Produkter/Tjänster  

UPN arbetar med utvecklingen och marknadsföringen av:
• Ett nytt publikt eldistributionssystem för verksamhetskritisk el
• Ett nytt system för avbrottsfri kraft baserat på användning av allström och likström, vilket möjliggör användning av solel för reservkraftsändamål
• Ett nytt koncept och produkter för installation av bredband och reservel i bostäder och mindre kontor (Gatebox)

UPN erbjuder konsulttjänster inom områdena:
• Elkraft och elsystem
• Reservkraftsystem
• Strömförsörjning
• Elkvalitet
• Sårbarhet i el- och IT-infrastrukturerna
• Uppbyggnaden av den nya IT-infrastrukturen med lokala nät för bredbandsaccess

 

Relaterade sidor
Webmail


 Kontakta oss