Avbrottsfria kraftnät UPN AB
Gatebox  Gatebox är ett av UPN AB med partners utvecklat koncept för lägenhetsnod som knutpunkt för ett bostads- eller lägenhetsnät:
Den bygger på erfarenheter från flera installationer och vi hjälper fastighetsägare och installatörer att finna den bästa lösningen.

När man ansluter en lägenhet eller villa till olika nätverk uppstår behov av:
- terminering av nät,
• ex vis fiber eller kabelsystem till omvärlden
• rikstelefonianslutning som kan kopplas till olika uttag
• i förekommande fall kabel-tv-splitter och nät.
• lägenhetsnätets uttag i korskopplingen

- Placering av aktiv utrustning
• Fiberkonverter
• Modem av olika slag
• Hub-Switch/router/brandvägg/WLAN
• Mediaboxar
• Larmutrustning

- Strömförsörjning och ev reservkraft.

Vi föreslår placering av Gatebox nära elcentral då gemensam jordpunkt och anslutning av el kan ske.

I de flesta befintliga fastigheter finns begränsade utrymmen och olika förutsättningar som väggmaterial mm som gör att man måste skräddarsy en lösning för att den skall kunna fungera.

Många alternativa lösningar med "Residential Gateways m fl" delar inte på ett naturligt sätt upp ansvaret mellan fastighetsägaren, brukaren och nätägare/tjänsteleverantör. Gatebox i sin passiva utformning kan och bör installeras tillsammans med fastighetsnätet och lägenhetsnätet. Brukare och/eller tjänsteleverantören bör bekosta den aktiva utrustningen På så sätt bevaras fastigheten mot håltagning och dåliga installationer av brukaren samtidigt som elkraft och fastighetsnätet blir snyggt och prydligt installerat.

Relaterade sidor
Webmail


 Kontakta oss