Avbrottsfria kraftnät UPN AB
El-stopp kan släcka nödsystemen
Publicerad i DN debatt 20 januari 2002

Internetsamhället behöver en ny eldistribution
Publicerad i NyTeknik på debattsidan den 7 mars 2002

Minska sårbarheten med publik reservkraft
Publicerad i Dagens Industri 3 oktober 2003

Ökande sårbarhet med avancerad infrastruktur
Publicerad i Elbranschen nr 2/2003

Minskad sårbarhet med publik reservkraft
Publicerad i Elbranschen nov 2003

DC powering of Internet certifies for telephony
Publicerad i proceedings från: TELESCON The Third International Telecommunications Energy Special Conference, 2000, May 7-10, 2000, Dresden, Germany.

The Internet and broadband society needs a new form of power distribution
Publicerad i proceedings från: INTELEC 03, The 25th International Telecommunications Energy Conference 2003, October 19-23, 2003, Pacifico Yokohama, Pacific Convention Plaza Yokohama, Japan.

UPOS-projekt Reservkraftsö Gnesta
UPN har genomfört en noggrann studie av hur en reservkraftsö skall kunna realiseras i Gnesta kommun. Studien omfattar tekniska lösningar, kostnader, komplett projektering samt strategiska och finansiella aspekter.

Låt solel bli resevkraft
Publicerad i Dagens Industri 30 september 2017
Direktlänk till DI-artikeln


 

ARKIV                
- UPNs publikationer genom åren          

Artiklar  

Med jämna mellan publicerar UPN debattartiklar i olika tidningar och tidsskrifter. Detta för att väcka intresse för det betydande behovet av reservkraft. Artiklarna finns publicerade i såväl dagspress som facktidningar och konferenspublikationer. I menyn till vänster finns dessa artiklar att läsa och ladda hem. Dessutom finns det artiklar som är relaterade till UPN:s arbetsområde, sårbarhet och reservkraft. Dessa finnes i menyn till höger.

Ta även del direkt av UPN:s artikelarkiv som ger ett ännu större urval av rapporter, artiklar och andra publikationer.

UPN har publicerat en ny artikel om avreglering av vissa lokalnät:
Avreglerade elnät skulle underlätta omställningen av energisystemet och ge samhället en tryggare elförsörjning.
Lokala parallella nät för lågspänning undantas från koncessionsplikt och får användas för överföring av el för annans räkning, förutsatt att; det lokala elnätet har anslutning till det ordinarie elnätet, har lokal småskalig produktion samt, har energilagring och anordning för reservkraft.
Artikeln har också publicerats i Dagens Industri.

 

Rapporter

UPN har arbetat för Elforsk och tillsammans med Elforsks anslutna elföretag och andra såsom högskolor och konsultbolag, i en rad uppdrag inom elkvalitet, sårbarhet och utveckling av eldistribution.

Vissa rapporter är offentliga och publiceras på här på UPN:s hemsida. De finns att nå genom att klicka på länkarna nedanför.

 
 
Elforsk Perspektiv nr 2 2007
”Bristande Elkvalitet åtgärdas bäst hos kunden”, John Åkerlund öppnar för debatt om elkvalitet i Elforsks Nyhetsmagasin.
Elforsk rapport 99:3
”Likström för drift av elektrisk utrustning i fastigheter”, Elforsk, Ericsson, Stockholm Energi, Sydkraft, Telia, Vattenfall, Februari 1999.
Elforsk rapport 99:44
Certifiering av utrustning för DC-drift, John Åkerlund, UPN, November 1999.
Elforsk rapport 00:12
Elsystem, jordning och transientskydd – För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer, Birka Nät, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Telia, UPN, Februari 2000.
Elforsk rapport 03:22
Sårbarhet – Demoprojekt, Förslag till principer för ett nytt eldistributionssystem som kan minska sårbarheten, John Åkerlund UPN, Januari 2003.
Elforsk rapport
Reservkraftstudie, Granskning av John Åkerlunds reservkraftslösningar i rapporten ”Förstudie Sårbarhet – Demoprojekt”, Jenny Edfast och Arne Norgen, Swedpower April 2003.
Elforsk rapport 04:01
Premiumel, Fallstudie av Premiumel som reservkraftslösning i Enköping, Jenny Edfast, Swedpower, Januari 2004.


UPN har också arbetat mycket med elkvalitetsfrågor för Elforsk. Resultaten finns under länkarna nedan och på Elforsks egen websida
http://www.Elforsk.se:

Riksdagsremiss  
 
UPN's remissvar till trafikutskottet
Ellagen motarbetar telelagen
Artikel i ComputerSweden 2005-04-14
Kaoset efter Gudrun får inte upprepas

"Impact of the 2003 Blackouts on Internet Communications."
Cowie, J., Ogielski, A., Premore, B., Smith, E. and Underwood, T. November 2003.

Sammanfattning av ovanstående artikel
Cowie, J., Ogielski, A., Premore, B., Smith, E. and Underwood, T. November 2003.

Alternativa nät räddar oss
Författad av Lars Ingelstam och Bengt Söderström. Publicerad i Svenska Dagbladet 15 mars 2004

Reservkraftöar kan minska sårbarheten i internetsamhället
Författad av Åke Petterson, Mats Brunell, John Åkerlund och Christer Boije af Gennäs. Publicerad i Dagens Industri 24 september 2004

Elnätsbolagens insatser är bra men räcker inte!
Författad av Torbjörn Johnson. Publicerad i Falukuriren den 7 oktober 2004

Kom till skott med publik reservkraft
Författad av Torbjörn Johnson. Publicerad i Dagens industri den 11 januari 2005

Dyr privat reservkraft
Författad av Torbjörn Johnson. Publicerad i Dagens industri den 8 februari 2005

Hela landet drabbat av elavbrott
Författad av John Åkerlund. Publicerad i E3 Magasin 3-2005
vissa av artiklarna kräver en pdf-läsare

Relaterade sidor
Webmail


 Kontakta oss