Avbrottsfria kraftnät UPN AB
Om UPN  


UPN är rent formellt ett litet företag med endast en heltidsanställd. Vi arbetar i nätverk med andra konsulter och kan därigenom samla en bred och hög kompetens. För att säkerställa resurstillgången är medlemmarna i detta nätverk fast associerade till UPN genom styrelseposter, delägarskap eller på annat sätt. Samtliga i nätverket är seniorkonsulter med lång erfarenhet inom sina respektive kompetensområden.


Referenslista
AB Svenska Bostäder
Crawford &Company (Sweden) AB
Elforsk AB
Emerson Energy Systems AB
Ericsson Network Technologies AB
European Power Supply Manufacturers Association, England, (EPSMA)
Fortum Distribution AB
Lidingö Stad
MGE UPS Systems, Franrike
NTT Building Technology Institute, Japan
Svenska INTELEC-föreningen
Statens Energimyndighet
Post och Telestyrelsen
Stockholms Kooperativa Bostadsförening
TeliaSonera Sverige AB
Transmode Systems AB
TUDOR AB
UPC Sverige AB

 

Relaterade sidor
Webmail


 Kontakta oss