Avbrottsfria kraftnät UPN AB
Om UPN
Verksamhets-beskrivning samt introduktion till UPN:s tjänster

Produkter/Tjänster
En mer ingående beskrivning av vad vi gör

Artiklar/Rapporter
Läs debattartiklar och andra artiklar om sårbarhet och reservkraft

Arkiv
UPN-publikationer
Vi har ett omfattande arkiv med artiklar,
rapporter och andra
kvalificerade skrifter

Kontakt
Kontakta oss

VD har ordet:
UPN AB verkar för ett säkrare, robustare och mindre sårbart samhälle. Datoriseringen och den ökande användningen av IT, telekommunikation och Internet skapar tillsammans med annan ökad användning av elektricitet ett stort el- och telekommunikationsberoende, som gör samhället
mycket sårbart. Denna utveckling ställer nya och högre krav på driftsäkerhet och tillförlitlighet i infrastrukturerna för el- och telekommunikationsförsörjning. Det medför behov av nya koncept, produkter och tjänster inom eldistribution, IT-infrastruktur och reservkraftförsörjning. Reservkraftförsörjning har hittills varit privat, men bör för att möta de nya behoven göras publik.

Konkret måste reservkraftförsörjningen bli mer kostnadseffektiv och lättillgänglig för att möta de nya behoven. Vi föreslår och arbetar med nya och bättre lösningar för elförsörjning av kritisk infrastruktur. Vår vision är att sårbarheten och energiåtgången kan minskas med publik reservkraft och en anpassad IT-infrastruktur.

                                       John Åkerlund
                                     Verkställande direktör

För att nå målen arbetar UPN med utvecklingen och marknadsföringen av:
• Nya publika eldistributionssystem för verksamhetskritisk el
• Ett nytt system för avbrottsfri kraft baserat på användning av allström och likström, vilket möjliggör användning av solel för reservkraftsändamål
• Ett nytt koncept och produkter för installation av bredband och reservel i bostäder och mindre kontor (Gatebox)


UPN erbjuder dessutom konsulttjänster inom områdena:
• Elkraft och elsystem
• Reservkraftsystem
• Strömförsörjning
• Elkvalitet
• Sårbarhet i el- och IT-infrastrukturerna
• Uppbyggnaden av den nya IT-infrastrukturen med lokala nät för bredbandsaccess

Gå till vårt Arkiv för att hitta massor av referensmaterial.


SENASTE NYTT:
Ett smart grid - Utredning av ett
mikro DC-nät i Glava Hillringsberg
 

Läs rapporten och se illustrativa video filmer. Klicka här.
 

Last Update:
2012-03-02
Nyheter
11 januari 2007
"
Fortsatt hårda vindar och elavbrott
 Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län drabbades hårt av nattens storm. Bara i Kronoberg blev 6.500 hushåll strömlösa på grund av träd som rasade över elledningarna. Sammanlagt var 19.000 svenska abonnenter utan el tidigt på torsdagsmorgonen.
19 oktober 2005
"Hela landet drabbat av elavbrott, viktig information finns att hämta på www.myndigheten.se" läs under Artiklar/Rapporter
1 mars 2005
UPN svarar på riksdagsremiss, läs svaret under Artiklar/Rapporter.
Läs myndigheternas råd om hur du klarar ett elavbrott.

Men du kan ju också fråga dig själv hur du ska kunna klara ditt jobb och din verk-samhet om elen tar slut...

UPN har länge förespråkat ett system för publik reservkraft. Läs mer om detta.
 
Relaterade sidor
Webmail


 Kontakta oss 
chanel replica handbags
chanel replica
chanel replica sale
rolex replica