Avbrottsfria kraftnät UPN AB
Verksamhet/Syfte  

Bolaget driver produktutveckling av nya elnätslösningar genom innovation och medverkan i realisering.

Detta sker genom att till samhälle och eldistributörer erbjuda kompletta elnätslösningar som medger
  - distribution och försäljning av elenergi med extra hög leveranssäkerhet och kvalitet.
  - integrerad reservkraft och avbrottsfri kraft för distribution och leverans till kvalificerade systemanvändare.

Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom området för elkvalitet och strömförsörjning.
 

 

Relaterade sidor
Webmail


 Kontakta oss