Avbrottsfria kraftnät UPN AB
Bakgrund  

Kommunikationssamhället kräver hög tillgänglighet i elkraftleveranserna. Även andra funktioner i samhället ställer allt oftare samma krav.

Svårt att säkert strömförsörja moderna telekom- och datasystem, optofibersystem, Internet och bredbandssystem, IP-telefoni.

Lokala reservelsystem är oftast otillförlitliga och dyra att underhålla.

Centralisering kan öka tillgängligheten och ge lägre driftkostnader.

De flesta förbrukarapparater går att driva med 300 V DC lika väl som med 230 V AC.
 
Ett separat elnät skulle kunna
 
  - avlasta det vanliga elnätet från övertonsgenererande apparater.
  - enkelt kompletteras med redundans från reservelverk.

En omstrukturering av vissa delar av eldistributionen är på sikt nödvändig för att höja tillgänligheten och minska samhällets sårbarhet
 
Relaterade sidor
Webmail


 Kontakta oss